Zákon ze dne 25.9.1924 o ražbě pětikorun

25.10.1924 | Sbírka:  218/1924 Sb. | Částka:  110/1924ASPI

Vztahy

Prováděcí: 168/1925 Sb.
Pasivní derogace: 103/1928 Sb.
218/1924 Sb.
Zákon
ze dne 25. září 1924
o ražbě pětikorun.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Vláda se zmocňuje raziti pětikoruny ze spěži (bronzu) niklové smíšené v poměru 75 dílů mědi s 25 díly niklu.
(2) Z kilogramu této směsi raziti jest 100 pětikorun.
(3) Líc této mince má malý znak republiky Československé, na rubu jest vyznačena její hodnota ve měně československé (5 Kč).
§ 2.
Pětikoruny (§ 1) razí se jen na účet státu, nejvíce za 300 milionů Kč.
§ 3.
(1) Státní a jiné veřejné pokladny povinny jsou přijímati pětikoruny bez obmezení.
(2) Bankovní úřad ministerstva financí jest povinen ve hlavním ústavě i ve filiálkách vyměňovati tyto mince (§ 1) neopotřebované bez obmezení za jiná platidla a mince obyčejným oběhem opotřebované za platidla téhož i jiného druhu.
(3) Ve styku soukromém není nikdo povinen přijímati pětikorun více než za 250 Kč.
(4) Ustanovení tato (odst. 1. - 3.) netýkají se mincí proděravěných, jinak než obyčejným oběhem zlehčených nebo poškozených, ani mincí padělaných.
§ 4.
(1) Pětikoruny (§ 1), které jen obyčejným oběhem byly opotřebovány, přijímají sice státní a jiné veřejné pokladny i jako zákonité platidlo i na výměnu, avšak nevydávají jich, nýbrž dávají je přemincovati.
(2) Mince proděravěné, jinak než obyčejným oběhem zlehčené nebo poškozené bere státní i jiná veřejná pokladna, u které se taková mince objeví, z oběhu bez náhrady.
(3) Mince padělané, těmito pokladnami zjištěné, propadají bez náhrady státu a zasílají se státní mincovně.
(4) Posouditi, jde-li o opotřebování obyčejným oběhem, či o jiné poškození nebo o padělek, přísluší státní mincovně.
§ 5.
Mincovní zisk z ražby pětikorun rozmnožuje zlatý poklad státní.
§ 6.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení? provésti jej ukládá se ministru financí ve shodě s ministrem spravedlnosti.
T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r.
Bečka v. r.