Vyhláška ze dne 19.5.1986 o vydání bankovek po 10 Kčs

30.5.1986 | Sbírka:  36/1986 Sb. | Částka:  11/1986ASPI

Vztahy

Nadřazené: 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 110/1993 Sb.
36/1986 Sb.
vyhláška
federálního ministerstva financí
ze dne 19. května 1986
o vydání bankovek po 10 Kčs
Federální ministerstvo financí podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, vyhlašuje:
§ 1
Dnem 1.7.1986 se vydávají bankovky Státní banky československé po 10 Kčs vzoru 1986.
§ 2
(1) 10 Kčs bankovka vzoru 1986 je 67 mm široká a 132 mm dlouhá. Je vytištěna na nažloutlém papíru s průběžným tmavočarým vodotiskem s ochrannými modrými a červenými vlákny uloženými v papíru.
(2) Vodotisk vytváří po celé ploše papíru vodorovné řady střídajících se lipových lístků a pěticípých hvězd.
(3) Lícní a rubová strana 10 Kčs bankovky je opatřena po celé ploše podbarvujícími ochrannými podtisky.
(4) Na líci bankovky je hlavní tisk proveden tříbarevným hlubotiskem ve třech odstínech hnědé barvy. Plocha líce je rozdělena na tři stejná pole, ukončením hlavního tisku cca 4 mm před ořezem bankovky se vytváří u středního a pravého pole náznak orámování. Střední a pravé pole je podloženo hnědým tečkovaným rastrem v blízkosti portrétu nejtmavším, který vpravo od portrétu přechází do světlejšího podtisku liniového.
V levém poli je velké tmavé číselné označení hodnoty "10", situované ve směru svislé strany bankovky, Je složeno z číslic obsahujících mikrošrafury. Na jeho pozadí je giloše, přecházející na okrajích plynule do světlejší barvy. V dolní části levého pole je kulatý hmatový znak pro nevidomé, provedený v hlubotisku.
Ve středním poli v horní části je státní znak v červené barvě. Je umístěn v pestrobarevné rozetě, připomínající stylizovaný květ. Rozeta je složena z vnitřního modrého věnce směrem ke středu růžově podbarveného a dále z vnějšího věnce s geometrickými paprsky s mikroskopickým opakujícím se textem "DESAŤ KORÚN" v barvě modré, žluté a zelené. Mezi geometrické paprsky jsou vloženy prvky rostlinného dekoru v barvě žluté a červenohnědé. Vlevo nad rozetou je umístěno tmavé hodnotové číslo "10". Rozeta je obkroužena hlubotiskovým vlnkovým rastrem pokrývajícím s výjimkou portrétu a giloše i část pravého pole. V horní části rozety je do oblouku zakonponovaný text
"BANKOVKA ŠTÁTNEJ BANKY ČESKOSLOVENSKEJ",

pod ním na společné svislici jsou texty

               DESAŤ
               KORÚN
            ČESKOSLOVENSKÝCH
               1986

a menšími písmeny trestní pohrůžka

           FALŠOVANIE BANKOVIEK
           SA TRESCA PODĽA ZÁKONA

Pravému poli dominuje portrét Pavla Országha-Hviezdoslava. Jméno "PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV", letopočty narození a úmrtí "1949-1921" jsou umístěny ve čtyřech řádcích vpravo od portrétu. V dolní části vpravo je umístěno světlé hodnotové číslo "10". Horní část pravého pole uzavírá velká giloše.
V náznaku orámování dole jsou drobným písmem vytištěna jména autorů, a to vlevo autora návrhu "A. BRUNOVSKÝ DEL." (navrhl) a vpravo jméno rytce "V. FAJT SC." (vyryl), uprostřed je název "STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, PRAHA".
Označení série jedním velkým písmenem abecedy a dvojmístným číslem je umístěno nahoře v levém poli, šestimístné pořadové číslo je nad znakem pro nevidomé dole. V pravém poli bankovky se označení série a pořadového čísla opakuje v řádce nad portrétem. Série a pořadová čísla jsou vytištěna modrou barvou.
(5) Na rubu bankovky je hlavní tisk proveden vícebarevným ofsetem a převládající barvě hnědé. Plocha je rozdělena na dvě nestejná pole, levé s náznakem orámování.
V levém poli je ve třech odstínech hnědé barvy zobrazena oravská krajina s horou Choč v pozadí. Nápis "ORAVA" je umístěn vpravo dole. Vlevo nahoře je na pozadí modré a zelené giloše s rozbíhajícími se nazelenalými paprsky tmavé hodnotové číslo "10". Při levém okraji jsou keře jalovce, symbolické kapky deště a dole slavík. Vpravo dole je na pozadí modré a hnědo červené gilošové růžice světlé hodnotové číslo "10". Nahoře v mracích a prosvítající modré obloze je text "BANKOVKY SÚ KRYTÉ ZLATOM A OSTATNÝMI AKTÍVAMI ŠTÁTNEJ BANKY ČESKOSLOVENSKEJ".
V pravém poli je ve směru svislé strany bankovky na pozadí kytičky lesních jahod v barvě zelené a červené velké hodnotové číslo v barvě hnědočervené.
V náznaku orámování dole jsou drobným písmem vytištěna jména autorů a to vlevo autora návrhu "A. BRUNOVSKÝ DEL." a vpravo jméno autora rytecké kresby "B. ŠNEIDER SC.", uprostřed je označení "c ŠTÁTNA BANKA ČESKOSLOVENSKÁ".
§ 3
Bankovky po 10 Kčs vzoru 1960 zůstávají i nadále zákonnými penězi.
§ 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Žák v.r.