Vyhláška ze dne 17.12.1986, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 106/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv

16.1.1987 | Sbírka:  1/1987 Sb. | Částka:  1/1987ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Aktivní derogace: 106/1977 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb.
1/1987 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva paliv a energetiky
ze dne 17. prosince 1986,
kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 106/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv
Federální ministerstvo paliv a energetiky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb.:
Čl.I
Ustanovení § 25 odst. 2 vyhlášky č. 106/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv, se vypouští.
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1987.
Ministr:
Ing. Ehrenberger CSc. v. r.