Výnos ze dne 17.12.1986 o statistickém výkaznictví za vybrané integrační akce v SSSR

23.4.1987 | Sbírka:  Vk 716/86 | Částka:  7/1987ASPI

Vztahy

Nadřazené: 21/1971 Sb.
Pasivní derogace: 89/1995 Sb.