Vyhláška ze dne 22.4.1987 o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun s motivem koně Převalského

30.4.1987 | Sbírka:  34/1987 Sb. | Částka:  8/1987ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
34/1987 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 22. dubna 1987
o vydání pamětních stříbrných padesátikorun s motivem koně Převalského
Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) K připomenutí trvalé péče o zachování ohrožených druhů zvířat a úspěchů pražské Zoologické zahrady v chovu divokých koní Převalského se vydávají pamětní stříbrné padesátikoruny (dále jen "padesátikoruny").
(2) Padesátikoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hmotnost padesátikoruny je 7 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr padesátikoruny je 27 mm, hrana je vroubkovaná.
§ 2
(1) Na líci padesátikoruny je uprostřed státní znak Československé socialistické republiky a okolo něho v neuzavřeném opise název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Pod státním znakem je ve dvou řádcích označení hodnoty "50 Kčs" a letopočet "1987".
(2) Na rubu padesátikoruny je vyobrazeno hříbě a klisna koně Převalského. V dolní části je "KŮŇ PŘEVALSKÉHO" a latinský název "EQUUS PRZEWALSKII".
(3) Autorem návrhu je Anton Gábrik, Iniciály jeho jména "AG" jsou nad názvem "KŮŇ PŘEVALSKÉHO" vpravo.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. května 1987.
Ministr:
Ing. Žák v. r.
Příl.1
Vyobrazení mince