Vyhláška ze dne 22.4.1987 o vydání pamětních stříbrných stokorun k 225. výročí založení Banícké akademie v Banské Štiavnici

30.4.1987 | Sbírka:  35/1987 Sb. | Částka:  8/1987ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
35/1987 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 22. dubna 1987
o vydání pamětních stříbrných stokorun k 225. výročí založení Banické akademie v Banské Štiavnici
Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) K 225. výročí založení Banické akademie v Banské Štiavnice se vydává pamětní stříbrné stokoruny (dále jen "stokoruny").
(2) Stokoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hmotnost stokoruny je 13 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr stokoruny je 31 mm, její hrana je vroubkovaná.
§ 2
(1) Na líci stokoruny je uprostřed nahoře státní znak Československé socialistické republiky a okolo něho v neuzavřeném opise název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Pod státním znakem je ve dvou řádcích označení hodnoty "100 Kčs".
(2) Na rubu stokoruny je vyobrazen dobový parní čerpací důlní Hellův stroj, předchůdce Wattova parního stroje. Při okraji je neuzavřený opis "BANICKA AKADÉMIA V BANSKEJ ŠTIAVNICI". Vpravo uprostřed jsou ve dvou řádcích letopočty "1762" a "1987", pod nimi je znak města Banská Štiavnice.
(3) Autorem návrhu stokoruny je Drahomír Zobek. Iniciály jeho jména "DZ" jsou umístěny na rubu vlevo uprostřed.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1987.
Ministr:
Ing. Žák v. r.
Příl.1
Vyobrazení mince