Vyhláška ze dne 12.4.1988 o vydání pamětních stříbrných stokorun k Světové výstavě poštovních známek PRAGA 1988

20.4.1988 | Sbírka:  55/1988 Sb. | Částka:  9/1988ASPI

Vztahy

Nadřazené: 35/1954 Sb., 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
55/1988 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 12. dubna 1988
o vydání pamětních stříbrných stokorun k Světové výstavě poštovních známek PRAGA 1988
Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
(1) U příležitosti Světové výstavy poštovních známek PRAGA 1988 se vydávají pamětní stříbrné stokoruny (dále jen "stokoruny").
(2) Stokoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hmotnost stokoruny je 13 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr stokoruny je 31 mm, její hrana je vroubkovaná.
§ 2
(1) Na líci stokoruny je uprostřed nahoře státní znak Československé socialistické republiky a okolo něho v neuzavřeném opise název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Pod státním znakem je v jedné řádce označení hodnoty "100 Kčs" a ve druhé letopočet "1988".
(2) Na rubu stokoruny je vyobrazen kosočtverec v podobě stylizovaného známkového čtyřbloku s náznakem vroubkování, rozdělený na čtyři další vroubkované kosočtverce. V horním kosočtverci je katedrála sv. Víta, v pravém palác "U Hybernů" a v levém část průčelí Sjezdového paláce v Parku kultury a oddechu Julia Fučíka. V kosočtverci dole je emblém Světové výstavy poštovních známek s označením "PRAGA'88". Po stranách čtyřbloku je rozdělený nápis "SVĚTOVÁ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK" a čtyři lipové lístky.
(3) Autorem návrhu je akademický sochař Vladimír Oppl. Iniciály jeho jména "V O" jsou na rubu uprostřed dole.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1988.
Ministr:
Ing. Žák v. r.
Příl.1
Vyobrazení mince