Vládní nařízení ze dne 23.12.1924 o zřízení okresních hejtmanství v Jílovém a Říčanech a o rozšíření obvodu okresního hejtmanství na Smíchově

29.12.1924 | Sbírka:  311/1924 Sb. | Částka:  139/1924ASPI

Vztahy

Nadřazené: 44/1868 ř.z.
Pasivní derogace: 3/1949 Sb.
311/1924 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 23. prosince 1924
o zřízení okresních hejtmanství v Jílovém a Říčanech a o rozšíření obvodu okresního hejtmanství na Smíchově.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 10 zákona ze dne 19. května 1869, č. 44 ř. z., o zařízení politických úřadů správních:
§ 1.
Zřizuje se okresní hejtmanství (okresní správa politická) se sídlem v Jílovém; obvod tohoto okresního hejtmanství tvoří obce soudního okresu jílovského, které se současně vylučují z dosavadního politického okresu král.-vinohradského.
§ 2.
Zřizuje se okresní hejtmanství (okresní správa politická) se sídlem v Říčanech; obvod tohoto okresního hejtmanství tvoří obce soudního okresu říčanského, které se současně vylučují z politického okresu žižkovského, pokud jde o obce Chodov a Šeberov a osady Háje a Miličov, z politického okresu král.-vinohradského.
§ 3.
Rozšiřuje se obvod okresního hejtmanství (okresní správy politické) na Smíchově o obec Kunratice soudního okresu zbraslavského, která se současně vylučuje z dosavadního politického okresu král.-vinohradského.
§ 4.
Toto nařízení, jímž se částečně mění administrativní rozdělení Čech, vyhlášené nařízením bývalého ministerstva vnitra ze dne 10. července 1868, č. 101 ř. z., nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1925 a provede je ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými ministry.
Švehla v. r.
Dr. Beneš v. r.
Bečka v. r.
Novák v. r.
Srba v. r.
Udržal v. r.
Šrámek v. r.
Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Hodža v. r.
Habrman v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Markovič v. r.