Vyhláška ze dne 17.11.1989, kterou se mění vyhláška č. 24/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky sběrných surovin

30.11.1989 | Sbírka:  140/1989 Sb. | Částka:  31/1989ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Aktivní derogace: 24/1983 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb.
140/1989 Sb.
VYHLÁŠKA
Státní arbitráže Československé socialistické republiky
ze dne 17. listopadu 1989,
kterou se mění vyhláška č. 24/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky sběrných surovin
Státní arbitráž Československé socialistické republiky po projednání se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 392 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 80/1989 Sb.:
Čl.I
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 24/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky sběrných surovin, se mění takto:
1. V § 2 se odstavce 1 a 3 vypouštějí. Dosavadní odstavce 2 a 4 se označují jako odstavce 1 a 2.
2. § 12 se vypouští.
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.
Hlavní arbitr Československé socialistické republiky:
Vaněk v. r.