Výnos ze dne 29.12.1989 o daňovém posuzování cestovních náhrad za znalecké posudky o ceně staveb, pozemků, trvalých porostů a úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků

30.12.1989 | Sbírka:  II/4-22 067/89 | Částka:  40/1989ASPI

Vztahy

Nadřazené: 145/1961 Sb., 76/1952 Sb.
Pasivní derogace: 586/1992 Sb., 286/1992 Sb., 389/1990 Sb.