Zákonné opatření ze dne 6.6.1990 o určení státního orgánu, který je v některých případech příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku

15.6.1990 | Sbírka:  229/1990 Sb. | Částka:  39/1990ASPI

Vztahy

Nadřazené: 143/1968 Sb.
Pasivní derogace: 117/1995 Sb., 183/1994 Sb., 10/1993 Sb.
229/1990 Sb.
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva České národní rady
ze dne 6. června 1990
o určení státního orgánu, který je v některých případech příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku
Změna: 10/1993 Sb.
Změna: 183/1994 Sb.
Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:
§ 1
Státní vyrovnávací příspěvek (dále jen "příspěvek") na dítě, na které nenáleží přídavky na děti nebo výchovné, vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení.
§ 2
(1) Okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle sídla plátce příspěvku kontroluje správnost výplaty příspěvku a rozhoduje o povinnosti plátce příspěvku nahradit neprávem vyplacené částky; jde-li o příspěvky vyplácené osobám uvedeným v § 1, plní tyto úkoly Česká správa sociálního zabezpečení.
(2) Úkoly uvedené v odstavci 1 plní orgány ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti, jde-li o příspěvek vyplácený vojákům z povolání a příslušníkům ozbrojených sborů a služeb.
§ 3
zrušen
§ 4
Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. července 1990.
Šafařík v. r.
Pithart v. r.