Nařízení ze dne 4.5.1990, kterým se stanoví vývozy a dovozy věcí a další činnosti, k jejichž provádění se vyžaduje povolení k zahraničně obchodní činnosti

29.6.1990 | Sbírka:  256/1990 Sb. | Částka:  42/1990ASPI

Vztahy

Nadřazené: 42/1980 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb.
256/1990 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České a Slovenské Federativní Republiky
ze dne 4. května 1990,
kterým se stanoví vývozy a dovozy věcí a další činnosti, k jejichž provádění se vyžaduje povolení k zahraničně obchodní činnosti
Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle § 7 odst. 3 písm. c) zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů:
§ 1
K provádění zahraničně obchodní činnosti 1) československými osobami, spočívající ve vývozu nebo dovozu věcí a v dalších činnostech, uvedených v příloze, se vyžaduje povolení.
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Čalfa v.r.
Příl.1
k nařízení vlády č. 256/1990 Sb.
 
I. Položky věcí, k jejichž  vývozu se vyžaduje povolení k
         zahraničně obchodní činnosti

------------------------------------------------------------------
         Číslo celního
JKPOV      sazebníku           Název položky
------------------------------------------------------------------
001 1-7     100 1-8      Obiloviny celkem
011 3      1210       Chmel
021 1-8     0801-10      Čerstvé ovoce
024 1-8     0702-9      Čerstvá zelenina
033 72,73,74   5101       Vlna ovčí surová, jemná,
                  střední, hrubá
O52 11-4     4403       Výřezy průmyslové jehličnaté
                  a sloupovina
052 18-9     4403       Vlákninové a ostatní průmyslové
                  dříví jehličnaté
052 21-5     4403       Výřezy průmyslové listnaté
052 28-9     4403       Vlákninové a ostatní průmyslové
                  dříví listnaté
101 1      2701       Černé uhlí energetické
101 2      27011       Černé uhlí koksovatelné
102       2702100      Hnědé uhlí
107 1-2     2704005      Koks z báňských a hutních
                  koksoven
108 1-2     2711117,2711,214 Zemní plyn včetně zkapalněného
111 112     2710005      Automobilový benzín
111 120     2710005      Petroleje
111 131     2710005      Motorová a topná nafta
111 511     2710005      Lehký topný olej
111 521     2710005      Těžký topný olej
117       2716003      Energie elektrická
122 1-3     7204       Odpady ocelové a litina
                  zlomková vč. přetavených
124       7202       Ferroslitiny
126,131-139   7207-17,7218-23  Válcovaný materiál
151-154     7224-29,7302100
141-146     7304-6      Trubky
175 11      7902000,26201   Odpady ze zinku
175 16      7802005,2620201  Odpady z olova vč. úletů
175 24      7404000,2620308  Odpady z mědi
181 1      7901,7903     Zinek technické čistoty
181 3      8001,8003,8005206 Cín technické čistoty
181 6      7801,7803001,
         7804202      Olovo technické čistoty
0182 3      7502,7504004,
         7508000      Nikl technické čistoty
182 4      7402007,7403,
         7405006,7406   Měď technické čistoty
184 3      7601-8      Hliník technické čistoty,
194       7601-8      hutní výrobky z hliníku
201 43      7601-8      a druhovýrobky
185 4      7106       Stříbro technické čistoty a
                  odpady
185 8      7108       Zlato technické čistoty a
                  odpady
192 1-8     7505-7      Hutní výrobky z niklu
196-7      7407-9,7411    Hutní výrobky z mědi a jejich
                  slitin
212 113     2801108      Chlor
212 231     2818       Oxid hlinitý
212 314     2809206      Kyselina fosforečná
212 431     2814       Amoniak
214 115     2836203      Uhličitan sodný kalcinovaný
222 153     2925117,2905418,
         2905442      Umělá sladidla
222 523     2918145      Kyselina citronová
246 1,2,6,7,9  3208,3209,3210,  Hmoty nátěrové a barvy
         3215113,3215193  tiskové
254 22-3     3702316,3702511,
         3702529      Barevné fotofilmy
257 4      3402       Saponátové prací prostředky
258 51      3306       Zubní pasty
261-264     3003,3004     Léky
271 200,231,252 4002       Kaučuky syntetické
273 714     4015118      Chirurgické rukavice
273 72      4014103      Pánské ochrany
274       4011,4012     Pneumatiky
281 110     54033       VS textilní hedvábí
282 230     5503205      PES střiž
284 1      3918106      Podlahové krytiny PVC
341 11,21,31,41 8544       Kabely z mědi vč. zbytků
359       8501       Elektromotory (točivé stroje)
444 1      8703       Osobní automobily
451 1      8711101      Malé motocykly
484 12      8403104      Plynové kotle do 50 kW
484 5      7322119,7322194, Radiátory pro ústřední
         7322909      topení
541 122-3    8516600,73221139 Elektrické sporáky a sporáky
                  na pevná paliva
541 413     7321830      Kamna
542 1      8418306,8418403  Mrazničky
542 4      8451401      Automatické pračky
545       9303-5      Zbraně lovecké a sportovní a
                  účelová střelná zařízení
546       9306,3601-6    Střelivo a pyrotechnické
                  výrobky
555 212     7324219,7324294  Vany smaltované
557 24      9403205      Skříňky kovové kuchyňské
581 1      2507005      Kaoliny
581 4      2519101      Magnezit
585 2      2523213,2523299, Cement
         2523302,2523906
597 3-6     6907,6908     Obkládačky, dlaždice
605 1      4407105      Řezivo jehličnaté neopracované
605 5      4407911,4407920, Listnaté řezivo neopracované
         4407997
611 1      4418107      Okna celodřevěná
611 6,7     4418204      Dveře dřevěné
615 24      9403400,9403604  Dřevěné skříňky sektorové
616 34      9603212      Zubní kartáčky
621 1      4702000      Celulóza
621 611     4707907      Sběrový papír
622 111     4801008      Novinový papír
627 53      4818105      Toaletní papír
634 1      7003-5      Ploché sklo plavené, tažné a
                  lité
635       7010       Sklo obalové
651       5201004,5203007  Bavlna
652 1-5,8    5205,5206     Bavlnářská příze
655 8      5601100      Hygienické vložky
661 11      5301       Len třený (text. 7 a vyšší)
682 1      5107       Vlněná příze česaná
697 4,6     5701-5705     Koberce a jiné textilní
                  podlahové krytiny
706 1      6115195,6115926  Punčochové bavlněné zboží
714 1      6302211,6302319  Ložní prádlo bavlněné
721 220     4104-7      Obuvnické usně vrchové
751 5      0713       Luštěniny
752 2      1107       Slad
753 3      1701       Cukr rafinovaný
758 3      0904-0910     Koření, kořeninové směsi
                  a přísady
764 12-4     0201-4      Maso v jateční úpravě
764 183     4103904      Surové kůže vepřové
764 187     4101       Surové kůže hovězí
764 2,4,7    0201-3,1602-2   Masa výseková, výrobky masné
                  vč. konzerv
767 3      0406       Sýry
767 41      0405       Máslo
767 7      0402       Sušené a kondenzované mléko
771 34      2103206      Rajčatový protlak a kečupy
772 1-7     1902       Těstoviny
774       1905       Trvanlivé pečivo (bez omezení
                  piškoty)
794 1      2201101,2202107  Minerální vody
                  Vývoz speciálního materiálu a
                  technické  pomoci  pro účely
                  obrany  a  bezpečnosti podle
                  vymezení       federálním
                  ministerstvem   zahraničního
                  obchodu,       federálním
                  ministerstvem národní obrany a
                  federálním    ministerstvem
                  zahraničních věcí
                      Vývoz starožitností a jiných
                  věcí kulturní  hodnoty podle
                  vymezení ministerstvem kultury
                  České republiky a ministerstvem
                  kultury Slovenské republiky

II. Položky věcí, k jejichž dovozu se vyžaduje povolení k
         zahraničně obchodní činnosti

------------------------------------------------------------------
JKPOV      Číslo celního         Název položky
         sazebníku
------------------------------------------------------------------
105 1      2709       Ropa
108 1-2     271117,2711214  Zemní plyn vč.zkapalněného
545       9303-5      Zbraně lovecké a sportovní
                  a účelová střelná zařízení
546       9306,3601-6    Střelivo a pyrotechnické
                  výrobky
                  Dovoz speciálního materiálu a
                  technické  pomoci  pro účely
                  obrany  a  bezpečnosti podle
                  vymezení       federálním
                  ministerstvem   zahraničního
                  obchodu,       federálním
                  ministerstvem národní obrany a
                  federálním    ministerstvem
                  zahraničních věcí
1) § 6 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů.