Opatření ze dne 29.6.1990 kterým stanovilo jednotlivě hospodařícím rolníkům pro potřeby svého hospodářství nakupovat některé druhy výrobků za ceny bez daně z obratu

13.7.1990 | Sbírka:  XIII/1-14 800/90 | Částka:  46/1990ASPI

Vztahy

Nadřazené: 73/1952 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb., XIII/1-25 000/90