Zákon ze dne 3.4.1925 o svátcích a památných dnech republiky Československé

15.4.1925 | Sbírka:  65/1925 Sb. | Částka:  30/1925ASPI

Vztahy

Pasivní derogace: 248/1946 Sb., 219/1939 Sb., 63/1939 Sb.
65/1925 Sb.
ZÁKON
ze dne 3. dubna 1925
o svátcích a památných dnech republiky Československé.
Změna: 63/1939 Sb. I
Změna: 219/1939 Sb. I
Změna: 30/1945 Sb.
§ 1
Posavadní předpisy o svátcích platí s výhradou ustanovení § 4 pro tyto dny: 1. leden, 6. leden, Nanebevstoupení Páně, Božího Těla, 29. červen, 15. srpen, 1. listopad, 8. prosinec a 25. prosinec.
§ 2
Památnými dny republiky Československé jsou: 5. červenec, 28. září, 6. červenec, 1. květen a 28. říjen jakožto státní svátek podle zákona ze dne 14. října 1919, č. 555 Sb. z. a n.
§ 3
Pro den 28. října platí veškerá ustanovení o nedělích.
Politické (policejní) úřady prvé stolice mohou podle místních poměrů vydati pro veřejné úřady, ústavy, podniky a školy, jakož i pro školy s právem veřejnosti ustanovení směřující k důstojné zevní oslavě tohoto dne.
Neuposlechnutí těchto ustanovení trestají politické (policejní) úřady první stolice (policejní administrativní vrchnosti) pokutou až do 10.000 Kč nebo vězením (uzamčením) do jednoho měsíce. Nedobytná pokuta budiž proměněna v přiměřené vězení (uzamčení) až do jednoho měsíce.
Pokuty plynou do státní pokladny.
§ 4
Pro ostatní památné dny jakož i pro dny vyjmenované v § 1 platí předpisy o nedělích, pokud jde o počítání lhůt, a dále vztahují se na ně ustanovení o klidu nedělním, pokud jde o veřejné úřady, ústavy, podniky a školy veřejné, jakož i školy s právem veřejnosti. Vláda může nařízením stanoviti výjimky pro podniky veřejné v zájmu nerušeného jich provozu.
§ 5
Veškerá dosavadní ustanovení o dnech svátečních, pokud se nesrovnávají s tímto zákonem, jakož i o dnech noremních se zrušují.
Nedotčena zůstávají ustanovení článku 13 zákona ze dne 25. května 1868 č. 49 ř. z. a § 19 zák. čl. LIII: 1868.
§ 6
Provedení tohoto zákona ukládá se ministru vnitra v dohodě se zúčastněnými ministry.
§ 7
Zákon nabývá účinnosti dnem 15. dubna 1925.