Vyhláška ze dne 3.10.1990 o stažení bankovek po 50 Kčs vzoru 1964 a po 20 Kčs vzoru 1970 a o dodatečné výměně bankovek po 10 Kčs vzoru 1960

11.10.1990 | Sbírka:  413/1990 Sb. | Částka:  70/1990ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 8/1988 Sb., 24/1971 Sb., 27/1965 Sb., 131/1961 Sb.
413/1990 Sb.
VYHLÁŠKA
Státní banky československé
ze dne 3. října 1990
o stažení bankovek po 50 Kčs vzoru 1964 a po 20 Kčs vzoru 1970 a o dodatečné výměně bankovek po 10 Kčs vzoru 1960
Státní banka československá podle § 16 písm. d) zákona č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé, vyhlašuje:
§ 1
(1) Bankovky po 50 Kčs vzoru 1964 (tvaru II) na lícní straně s obrazem rudoarmějce a partyzána1) a bankovky po 20 Kčs vzoru 1970 (tvaru I) na lícní straně s rytinou Jana Žižky z Trocnova podle nejstarší zachované plastické podoby z konce 15. století2) přestávají být zákonnými penězi na území České a Slovenské Federativní Republiky uplynutím dne 30. června 1991.
(2) Bankovky uvedené v odstavci 1 vyměňují v době od 1. července 1991 do 30. června 1992 všechny banky, spořitelny a pošty, v době od 1. července 1992 do 31. prosince 1992 banky a spořitelny a od 1. ledna 1993 pouze Státní banka československá.
§ 2
Výměnu bankovek po 10 Kčs vzoru 1960 (tvaru II) na lícní straně s rytinou dvou děvčátek ve slovenské krajině3) provádí na žádost předkladatele Státní banka československá.
§ 3
Z § 1 odst.2 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 8/1988 Sb., o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1960, se vypouští poslední věta.
§ 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda Státní banky československé:
Ing. Tošovský v. r.
1) Vyhláška č. 27/1965 Sb., o vydání bankovek po 50 Kčs a pamětních stříbrných pětadvacetikorun k 20. výročí osvobození Československé socialistické republiky Sovětskou armádou
2) Vyhláška č. 24/1971 Sb., o vydání bankovek po 20 Kčs
3) Vyhláška č. 131/1961 Sb., o vydání bankovek po 10 Kčs, státovek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 haléřích nového vzoru