Opatření ze dne 1.11.1990 kterým se doplňuje opatření o nákupu výrobků jednotlivě hospodařícími rolníky

19.12.1990 | Sbírka:  XIII/1-25 000/90 | Částka:  84/1990ASPI

Vztahy

Nadřazené: 73/1952 Sb.
Aktivní derogace: XIII/1-14 800/90
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.