Opatření ze dne 20.11.1990 kterým osvobozuje od daně z obratu prodeje, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby

27.12.1990 | Sbírka:  XIII-22 756/90; | Částka:  90/1990ASPI

Vztahy

Nadřazené: 73/1952 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.