Výnos ze dne 27.12.1990 o Bankovním informačním systému

1.2.1991 | Sbírka:  36/1991 Sb. | Částka:  7/1991ASPI

Vztahy

Nadřazené: 130/1989 Sb.
36/1991 Sb.
Státní banka československá vydala podle § 16 písm. f) zákona č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé, výnos ze dne 27. prosince 1990 č. 2/1991, o Bankovním informačním systému.
Výnos se vztahuje na Státní banku československou, banky a spořitelny a na jiné osoby, které vykonávají na základě povolení některé činnosti příslušející bankám a spořitelnám; upravuje vytváření, provozování, využívání, rozvoj a řízení Bankovního informačního systému a vymezuje práva a povinnosti bank a jiných osob s tím související.
Výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Výnos byl uveřejněn ve Věstníku Státní banky československé, částka 1/1991. Lze do něj nahlédnout ve všech organizačních jednotkách Státní banky československé.