Nařízení ze dne 16.3.1991 kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 15/1991 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti v roce 1991

15.4.1991 | Sbírka:  139/1991 Sb. | Částka:  27/1991ASPI

Vztahy

Nadřazené: 156/1989 Sb.
Aktivní derogace: 15/1991 Sb.
Pasivní derogace: 260/1992 Sb., 341/1991 Sb., 257/1991 Sb.
139/1991 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České a Slovenské Federativní Republiky
ze dne 16. března 1991,
kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 15/1991 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti v roce 1991
Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle § 10 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 156/1989 Sb., o odvodech do státního rozpočtu:
Čl.I
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 15/1991 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti v roce 1991, se mění takto:
§ 4 odst. 1 zní:
"(1) Objem mzdových a ostatních osobních nákladů nepodléhající odvodu zjistí organizace za prvé čtvrtletí tak, že objem tarifních mezd (odstavce 2 až 4) zvýší o 9 % a takto upravený objem tarifních mezd zvýší dále o podíl mimotarifních složek, který si odvodí podle odstavců 5 a 6 v procentech k objemu tarifních mezd.".
Čl.II
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Čalfa v. r.