Opatření ze dne 31.3.1991 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

6.5.1991 | Sbírka:  AS05/91 | Částka:  32/1991ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1991 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.