Vyhláška ze dne 13.5.1991 o způsobu náhrady osobám, kterým byly zkráceny nároky z individuálního důchodového připojištění podle vyhlášky č. 117/1955 Ú.l. (Ú.v.), kterou se vyhlašují některá opatření ministra financí o individuálním důchodovém připojištění

31.5.1991 | Sbírka:  222/1991 Sb. | Částka:  44/1991ASPI

Vztahy

Nadřazené: 87/1991 Sb.
222/1991 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 13. května 1991
o způsobu náhrady osobám, kterým byly zkráceny nároky z individuálního důchodového připojištění podle vyhlášky č. 117/1955 Ú.l. (Ú.v.), kterou se vyhlašují některá opatření ministra financí o individuálním důchodovém připojištění
Federální ministerstvo financí stanoví, podle § 33 odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích (dále jen "zákon"):
§ 1
(1) Důchody z individuálního připojištění uzavřeného u veřejnoprávního penzijního ústavu, vyplácené ke dni účinnosti zákona osobám, kterým byly nároky zkráceny podle vyhlášky č. 117/1955 Ú.l. (Ú.v.), se zvýší o 300 % vypláceného důchodu. Toto zvýšení náleží od nejbližší důchodové splátky, splatné po 31. březnu 1991.
(2) Osobám, uvedeným v odstavci 1, přísluší zároveň náhrada za toto zkrácení ve výši 300 % důchodu z individuálního připojištění, a to od přiznání tohoto důchodu, nejvýše však za dobu od 1. dubna 1988.
§ 2
Úpravu osobám uvedeným v § 1 provede plátce důchodu na jejich žádost.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
v z. Kočárník v.r.
I. náměstek