Nařízení ze dne 13.6.1991, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 15/1991 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti v roce 1991, ve znění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 139/1991 Sb.

28.6.1991 | Sbírka:  257/1991 Sb. | Částka:  49/1991ASPI

Vztahy

Nadřazené: 156/1989 Sb.
Aktivní derogace: 139/1991 Sb., 15/1991 Sb.
Pasivní derogace: 260/1992 Sb., 341/1991 Sb.
257/1991 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České a Slovenské Federativní Republiky
ze dne 13. června 1991,
kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 15/1991 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti v roce 1991, ve znění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 139/1991 Sb.
Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle § 10 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 156/1989 Sb., o odvodech do státního rozpočtu:
Čl.I
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 15/1991 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti v roce 1991, ve znění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 139/1991 Sb., se mění takto:
V § 4 odst. 1 se nahrazuje slovo "prvé" slovem "druhé" a číslo "9" číslem "22".
Čl.II
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Čalfa v. r.