Opatření ze dne 2.7.1991, kterým stanovilo nákup některých výrobků samostatně hospodařícími rolníky za ceny bez daně z obratu

31.7.1991 | Sbírka:  XIII/1-16 050/91 | Částka:  56/1991ASPI

Vztahy

Nadřazené: 73/1952 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb., XIII/1-9 419/92