Vládní nařízení ze dne 17.7.1925 o vydání pětikorun kovových

23.7.1925 | Sbírka:  168/1925 Sb. | Částka:  68/1925ASPI

Vztahy

Nadřazené: 218/1924 Sb.
Prováděcí: 169/1925 Sb.
Pasivní derogace: 46/1931 Sb.
168/1925 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 17. července 1925
o vydání pětikorun kovových.
Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 25. září 1924, č. 218 Sb. z. a n., o ražbě pětikorun:
§ 1.
Bankovní úřad ministerstva financí počne v příštích dnech vydávati podle vyhlášky, uveřejněné zároveň s č. 169 Sb. z. a n., u hlavního svého ústavu v Praze i u všech svých odboček pětikoruny kovové.
§ 2.
Těchto mincí (§ 1) bude dáno do oběhu zatím celkem nejvíce za 200 milionů Kč.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provésti je ukládá se ministru financí ve shodě s ministrem spravedlnosti.
Švehla v. r.
Dr. Beneš v. r.
Malypetr v. r.
Bečka v. r.
Novák v. r.
Srba v. r.
Dr. Winter v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Kállay v. r.