Vyhláška ze dne 28.2.1992 o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 400. výročí narození Jana Amose Komenského

24.3.1992 | Sbírka:  112/1992 Sb. | Částka:  27/1992ASPI

Vztahy

Nadřazené: 22/1992 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
112/1992 Sb.
VYHLÁŠKA
Státní banky československé
ze dne 28. února 1992
o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 400. výročí narození Jana Amose Komenského
Státní banka československá stanoví podle § 27 písm. a) zákona č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé:
§ 1
(1) U příležitosti 400. výročí narození Jana Amose Komenského se vydávají pamětní stříbrné pětisetkoruny (dále jen "pětisetkoruny").
(2) Pětisetkoruny se razí ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi. Hmotnost pětisetkorun je 24 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr pětisetkorun je 40 mm, na jejich hraně je reliéfní nápis "OMNES OMNIA OMNINO".
§ 2
(1) Na líci pětisetkoruny je státní znak České a Slovenské Federativní Republiky. Název státu "ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA" je v neuzavřeném opisu při okraji mince. Nad státním znakem je letopočet "1992", pod státním znakem je označení hodnoty "500 Kčs".
(2) Na rubu pětisetkoruny je postava J. A. Komenského s knihou v pravé ruce. Levá ruka J. A. Komenského ukazuje na svisle rozdělený fragment dobové mapy tvořící pozadí, které symbolicky znázorňuje otevřenou bránu do světa. Při levém okraji mince jsou v opisu letopočty "1592-1670", při pravém okraji mince je v opisu jméno "J. A. KOMENSKÝ". Autorem návrhu pětisetkoruny je akademický sochař Michal Vitanovský. Iniciály jeho jména "M" a příjmení "V" jsou umístěny nad sebou vlevo od postavy pod spodním okrajem fragmentu mapy.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Guvernér:
Ing. Tošovský v.r.