Opatření ze dne 28.2.1992, kterým se určují podmínky pro usměrňování platební bilance České a Slovenské Federativní Republiky

31.3.1992 | Sbírka:  OP11/92 | Částka:  29/1992ASPI

Vztahy

Nadřazené: 22/1992 Sb.
Pasivní derogace: OP32/94