Vyhláška ze dne 6.3.1992 o vydání mincí po 10 Kčs s letopočtem 1992

3.4.1992 | Sbírka:  130/1992 Sb. | Částka:  30/1992ASPI

Vztahy

Nadřazené: 22/1992 Sb.
Pasivní derogace: 110/1993 Sb.
130/1992 Sb.
VYHLÁŠKA
Státní banky československé
ze dne 6. března 1992
o vydání mincí po 10 Kčs s letopočtem 1992
Státní banka československá stanoví podle § 27 písm. a) zákona č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé:
§ 1
Dnem 4. května 1992 se vydávají do oběhu mince po 10 Kčs s letopočtem 1992 (dále jen "desetikoruna").
§ 2
(1) Desetikoruna se razí ze slitiny obsahující 92 dílů mědi, 6 dílů hliníku a 2 díly niklu. Hmotnost desetikoruny je 8 g, její průměr je 24,5 mm. Na hraně mince se střídají hladká a vroubkovaná pole.
(2) Při ražbě desetikoruny je povolena odchylka směrem nahoru i dolů v hmotnosti 20/1000, v obsahu hliníku a niklu 10/1000.
(3) Na líci desetikoruny je vpravo státní znak České a Slovenské Federativní Republiky a nad ním je zkratka názvu státu "ČSFR". Vlevo od státního znaku je označení hodnoty číslem "10". Pod označením hodnoty a státním znakem je v jednom řádku zkratka "Kčs" a letopočet "1992". Autorkou návrhu lícní strany je akademická sochařka Jarmila Truhlíková-Spěváková. Iniciály jejího jména "JTS" jsou umístěny pod letopočtem.
(4) Na rubu desetikoruny je portrét Aloise Rašína. Jeho jméno "A. RAŠÍN" je v opisu vpravo, letopočty "1867 - 1923" v opisu vlevo. Autorem návrhu rubové strany je akademický sochař Josef Úprka, iniciála jeho jména "U" je umístěna při pravém okraji mince dole mezi portrétem a jménem.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.