Opatření ze dne 13.3.1992, kterým se stanoví použití metodiky účetnictví pro účetní období roku 1992

9.4.1992 | Sbírka:  V/2-7 073/1992 | Částka:  32/1992ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 282/11 198/1994