Opatření ze dne 24.8.1992, jímž se stanoví podmínky pro obchod s devizovými prostředky prováděný bankami na vnitřním devizovém trhu

18.9.1992 | Sbírka:  AS27/92 | Částka:  88/1992ASPI

Vztahy

Nadřazené: 22/1992 Sb.
Pasivní derogace: 184/1993 Sb.