Opatření ze dne 25.8.1992, kterým stanovilo III. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1992

18.9.1992 | Sbírka:  XIII/1-22 700/92 | Částka:  88/1992ASPI

Vztahy

Nadřazené: 73/1952 Sb.
Aktivní derogace: 516/1991 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.