Vyhláška ze dne 28.9.1992 o dalším vydávání mincí po 10 Kčs

15.10.1992 | Sbírka:  463/1992 Sb. | Částka:  93/1992ASPI

Vztahy

Nadřazené: 22/1992 Sb.
Pasivní derogace: 110/1993 Sb.
463/1992 Sb.
VYHLÁŠKA
Státní banky československé
ze dne 28. září 1992
o dalším vydávání mincí po 10 Kčs
Státní banka československá stanoví podle § 27 písm. a) zákona č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé:
§ 1
Dnem účinnosti této vyhlášky se do oběhu vydávají mince po 10 Kčs vzoru 1990, 1991 a 1992 druhého vydání.
§ 2
Mince po 10 Kčs druhého vydání se od mincí po 10 Kčs vzoru 1990, 1991 a 1992 prvního vydání liší letopočtem uvedeným na lícní straně mince pod státním znakem České a Slovenské Federativní Republiky. Mince po 10 Kčs prvního vydání byly u vzoru 1990 s portrétem T. G. Masaryka opatřeny letopočtem 1990, u vzoru 1991 s portrétem M. R. Štefánika letopočtem 1991 a u vzoru 1992 s portrétem A. Rašína letopočtem 1992. U mincí po 10 Kčs druhého vydání je počínaje letopočtem 1993 průběžně obměňován na mincích všech tří vzorů letopočet podle ročníku ražby.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Guvernér:v z. viceguvernér
Ing. Vít v. r.