Vyhláška ze dne 30.9.1992 o vydání pamětních stříbrných stokorun k 1000. výročí založení Břevnovského kláštera

15.10.1992 | Sbírka:  469/1992 Sb. | Částka:  94/1992ASPI

Vztahy

Nadřazené: 22/1992 Sb.
Pasivní derogace: 142/2000 Sb.
469/1992 Sb.
VYHLÁŠKA
Státní banky československé
ze dne 30. září 1992
o vydání pamětních stříbrných stokorun k 1000. výročí založení Břevnovského kláštera
Státní banka československá stanoví podle § 27 písm. a) zákona č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé:
§ 1
(1) U příležitosti 1000. výročí založení Břevnovského kláštera v Praze, prvního mužského kláštera řádu benediktinů v českých zemích, se vydávají pamětní stříbrné stokoruny (dále jen "stokoruna").
(2) Stokoruna se razí ze slitiny obsahující 700 dílů stříbra a 300 dílů mědi. Hmotnost stokoruny je 13 g, její průměr je 31 mm. Hrana mince je vroubkovaná. Při ražbě stokoruny je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000, v obsahu stříbra 5/1000.
§ 2
(1) Na líci stokoruny je státní znak České a Slovenské Federativní Republiky. Název státu "ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA" je v neuzavřeném opisu při okraji mince. Pod státním znakem je ve dvou řádcích označení hodnoty "100 Kčs".
(2) Na rubu stokoruny je v popředí uprostřed románský sloup, symbol architektury původního kláštera. Vlevo za ním je umístěn další románský sloup a fragment románského oblouku. Při levém okraji mince je pod fragmentem románského oblouku soutěžně s dříky románských sloupů umístěn ve třech řádcích nápis "KLÁŠTER BŘEVNOVSKÝ 993 . 1993". V pravé polovině této strany mince je zobrazen komplex klášterních budov s dominantou kostela sv. Markéty, kolem budov a románského sloupu je rozmístěno několik stylizovaných korun stromů jako symbol zeleně obklopující Břevnovský klášter. Vlevo nad střechou kostela sv. Markéty je ve dvou řádcích souběžně s dříkem románského sloupu umístěn latinský nápis "ARCHISTERIUM BREVNOVIENSE", který se směrem k pravému okraji mince stáčí do tvaru románského oblouku. Autorem návrhu stokoruny je Jaroslav Bejvl. Iniciály jeho jména "JB" jsou umístěny při spodním okraji mince pod levým románským sloupem.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. prosince 1992.
Guvernér:
Ing. Tošovský v.r.
Příloha
Zobrazení: rub a líc popisované mince