Vládní nařízení ze dne 14.11.1925, kterým se prodlužuje platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 vládního nařízení ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém na rok 1926

23.11.1925 | Sbírka:  237/1925 Sb. | Částka:  101/1925ASPI

Vztahy

Nadřazené: 329/1920 Sb.
Aktivní derogace: 237/1925 Sb., 305/1922 Sb.
Pasivní derogace: 237/1925 Sb.
237/1925 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 14. listopadu 1925,
kterým se prodlužuje platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 vládního nařízení ze dne 21. října 1922, č. 305 sb., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém na rok 1926.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 75 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. (zákona náhradového), ve znění zákona ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb. z. a n.:
Čl. I.
Platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 vládního nařízení č. 305/1922 Sb. z. a n. ve znění vládního nařízení č. 192/1924 Sb. z. a n. prodlužuje se na rok 1926.
Čl. II.
Nařízení toto působí ode dne 1. ledna 1926. Provedou je všichni členové vlády.
Švehla v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Franke v. r.
Srba v. r.
Bečka v. r.
Šrámek v. r.
Novák v. r.
Malypetr v. r.
Dr. Winter v. r.
Udržal v. r.
Dr. Kállay v. r.
Dr. Markovič v. r.