Opatření ze dne 4.12.1992, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank Státní bance československé v roce 1993

18.12.1992 | Sbírka:  38/1992 (CBN) | Částka:  128/1992ASPI

Vztahy

Nadřazené: 22/1992 Sb., 21/1992 Sb.
Pasivní derogace: 10/1993 (CBN-76/93)