Pokyn ze dne 22.3.1993 k neuplatnění nároku na odpočet daně

22.3.1993 | Sbírka:  181/16 363/1993 | Částka:  2/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 588/1992 Sb.
181/16 363/1993
Pokyn
k neuplatnění nároku na odpočet daně
Referent:
ing. Pitner,
tel.: 5142210
(Tř. zn. 32)
1) Podle § 19 odst. 1 má plátce daně z přidané hodnoty nárok na odpočet daně při splnění podmínek podle § 19 odst. 2 až 7. Ustanovení § 20 odst. 2 stanoví, že je-li koeficient vypočtený podle § 20 odst. 1 nižší než 0,05, nemá plátce nárok na uplatnění odpočtu vůbec.
2) Plátce daně uskutečňující kombinaci zdanitelných plnění podle § 20 odst. 1, není povinen svůj nárok na odpočet daně uplatnit zejména tehdy, je-li oprávněný předpoklad, že podíl zdanitelných plnění, u nichž vzniká nárok na odpočet, na všech uskutečněných zdanitelných plněních je ve smyslu § 20 odst. 2 nižší než 0,05.
3) Plátce, který uplatní postup podle bodu 2 tohoto Pokynu, je však povinen uplatnit daň na výstupu u všech svých zdanitelných plnění a uvést ji do daňového přiznání za běžné zdaňovací období.
I. náměstek ministra financí:
Ing. Jan Klak, v. r.