Redakční sdělení ze dne 22.3.1993 Tisková oprava v Opatření, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce a v Opatření, kterým se stanoví účetní výkaz pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace

22.3.1993 | Sbírka:  283/11 090/93 | Částka:  2/1993ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: V/2-31 393/1992, V/2-31 972/92
Pasivní derogace: 283/32 866/1995