Pokyn ze dne 10.5.1993 o uplatňování DPH při nákupu zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu

10.5.1993 | Sbírka:  D-15 | Částka:  5/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 588/1992 Sb.
Pasivní derogace: MF-11
D-15
POKYN
Ministerstva financí o uplatňování DPH při nákupu zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu
Čj.:181/19 481/93
(Tř. zn.32)
Podle tohoto metodického pokynu postupují finanční úřady v případě plátců, kteří jako jednu ze svých podnikatelských činností provádějí nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu a dosud jim nebylo finančním úřadem umožněno stanovení daňové povinnosti podle § 18 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Pro zjištění výše daně na výstupu při nákupu zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu, pokud není plátce prokazatelně schopen vykazovat daň na výstupu na základě kontrolovatelné denní evidence tržeb, je finanční úřad povinen stanovit plátci vedení záznamní povinnosti ve smyslu § 11 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty a podle § 39 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. Účelem uložení záznamní povinnosti je zajištění efektivní správy a kontroly daně z přidané hodnoty.
Při stanovení záznamní povinnosti se vychází z ustanovení § 18 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty. Uložení záznamní povinnosti musí sledovat zejména kontrolovatelný způsob rozdělení tržeb za prodané zboží do jednotlivých sazeb daně a tím kontrolu daně na výstupu vykazované plátcem daně a musí být v souladu s účetními předpisy. Záznamní povinnost se bude ukládat na základě individuálních podmínek podle prodávaného sortimentu zboží, výše obratu a počtu provozních jednotek plátce. Tento metodický pokyn může být upřesněn pokyny vydanými finančními ředitelstvími.
I. náměstek ministra financí ČR:
Ing. Jan Klak, v.r.