Pokyn ze dne 10.5.1993 o prominutí daně z přidané hodnoty u zboží a nemovitostí

10.5.1993 | Sbírka:  D-22 | Částka:  5/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 588/1992 Sb., 337/1992 Sb.
D-22
POKYN
Ministerstva financí o prominutí daně z přidané hodnoty u zboží a nemovitostí
(Tř. zn. 32)
Ministerstvo financí podle ustanovení § 55a odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění zákona č. 35/1993 Sb.
promíjí:
U zboží a nemovitostí, které jsou předmětem smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci má plátce daně z přidané hodnoty provádějící finanční pronájem nárok na odpočet daně v plné výši bez úpravy koeficientem podle § 20 odst. 1 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Pokud plátci v období od 1. ledna 1993 provedli zkrácení nároku an odpočet daně podle § 20 odst. 1 zákona č. 588/1992 Sb., nárok na uplatnění odpočtu daně v plné výši za toto období si uplatní v daňovém přiznání za následující zdaňovací období.
I. náměstek ministra financí ČR:
Ing. Jan Klak, v.r.