Pokyn ze dne 25.8.1993 Uplatňování daně z přidané hodnoty při poskytování služeb lázeňské péče

25.8.1993 | Sbírka:  D-42 | Částka:  7/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 588/1992 Sb.
Pasivní derogace: D-182
D-42
Pokyn
Ministerstva financí
Uplatňování daně z přidané hodnoty při poskytování služeb lázeňské péče
(1) Výkony zařazené do oboru JKV 964.7 - péče lázeňská a poskytované oprávněnými subjekty jsou podle § 32, odst. 1 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen "zákon o DPH") osvobozeny od daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH"). Oprávněnými osobami jsou osoby uvedené v zákoně č. 548/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu a v zákoně České národní rady č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních.
Osvobození od DPH podle § 32, odst. 1 zákona o DPH současně znamená, že ani plátce DPH nemá podle § 25 zákona o DPH nárok na odpočet daně na vstupu.
(2) Osvobození od DPH podle § 32, odst. 1 zákona o DPH se týká jen komplexní péče, tj. zdravotnických služeb včetně ubytování a stravování, tak zdravotnických služeb, jsou-li poskytovány samostatně (např. ambulantně), a to bez ohledu na formu úhrady za tyto služby.
Osvobození od DPH se vztahuje rovněž na služby poskytované doprovodu pacienta, pokud to zdravotní stav pacienta vyžaduje.
(3) Poskytuje-li oprávněná osoba uvedená v odstavci (1) tohoto pokynu služby, které nejsou zařazeny do oboru JKV 964, např. služby stravování restauračního (JKV 903.1), ubytovací služby (JKV 953) spod., uplatňuje v případě, že je plátcem DPH, daň z přidané hodnoty v plném rozsahu podle ustanovení zákona o DPH.
(4) Služby zařazené do oboru JKV 964 nakoupené plátci DPH, kteří nejsou oprávněnou osobou uvedenou v odstavci 1 tohoto pokynu, nepodléhají při jejich dalším prodeji DPH pouze tehdy, jsou-li účtovány za stejné ceny, za něž byly nakoupeny.