Vyhláška ze dne 12.3.1993 o vydání mincí po 50 Kč vzoru 1993 a o ukončení platnosti mincí po 1 haléři a po 5 haléřích československé měny a o jejich výměně

19.3.1993 | Sbírka:  101/1993 Sb. | Částka:  28/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 60/1991 Sb., 33/1977 Sb., 43/1962 Sb., 45/1953 Sb.
101/1993 Sb.
Vyhláška
České národní banky ze dne 12. března 1993 o vydání mincí po 50 Kč vzoru 1993 a o ukončení platnosti mincí po 1 haléři a po 5 haléřích československé měny a jejich výměně
Česká národní banka podle § 22 písm. a) a d) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, stanoví:
§ 1
Dnem 7. dubna 1993 se vydávají do oběhu mince po 50 Kč vzoru 1993 (dále jen "padesátikoruna").
§ 2
(1) Padesátikoruna se razí z ocelového jádra, které je po obou stranách střední části potaženo plátkem slitiny obsahující 750 dílů mědi a 250 dílů zinku a na mezikruží plátky mědi. Měděné plátky i hrana padesátikoruny jsou galvanicky pokoveny mědí. Hmotnost padesátikoruny je 9,7 g, její průměr 27,5 mm, z toho průměr střední části 17 mm. Síla mince je 2,55 mm, její hrana je hladká.
(2) Při ražbě padesátikoruny je povolena odchylka směrem nahoru i dolů v hmotnosti 0,25 g, v průměru 0,1 mm a v síle 0,05 mm. V obsahu mědi při plátování i při galvanickém pokovení mezikruží je při ražbě povolena odchylka směrem dolů 1 %, ve složení kovu při plátování střední části odchylka směrem nahoru i dolů 1 %.
§ 3
(1) Na líci padesátikoruny je jako symbol české státnosti český lev. V opise je název státu "ČESKÁ REPUBLIKA". Při spodním okraji mince je rovněž v opisu její hodnota se zkratkou názvu peněžní jednotky "50 Kč", oddělená od názvu státu tečkami. Letopočet ražby je umístěn mezi zadníma nohama lva a nad ním je značka mincovny, která padesátikorunu razila.
(2) Na rubu padesátikoruny je ve střední části mince v popředí Karlův most a za ním seskupení budov charakteristických pro hlavní město České republiky Prahu. Vlevo je chrám sv. Mikuláše, vpravo Národní divadlo a v pozadí panoráma Hradčan s dominantou katedrály sv. Víta. Na mezikruží je v opise nápis "PRAGA MATER URBIUM". Autorem návrhu padesátikoruny je akademický sochař Ladislav Kozák, iniciály jeho jména "LK" jsou umístěny ve střední části mince vlevo nad neúplným obloukem Karlova mostu.
§ 4
(1) Dnem 30. dubna 1993 se ukončuje platnost mincí po 1 haléři československé měny1) a po 5 haléřích československé měny.2)
(2) Mince uvedené v odstavci 1 vyměňuje v době od 1. května 1993 do 31. srpna 1993 Česká národní banka a banky.3) K výměně se přijímají mince jen v částkách dělitelných deseti.
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1993.
Guvernér:
Ing. Tošovský v.r.
1) Vyhláška ministra financí č. 45/1953 Sb., o vydání peněz vzoru 1953. Vyhláška ministra financí č. 43/1962 Sb., o vydání bankovek po 25 Kčs a mincí po 1 haléři nového vzoru a stažení bankovek po 25 Kčs vzoru 1953. Vyhláška Státní banky československé č. 60/1991 Sb., o vydávání mincí po 1 haléři, 5 haléřích, 10 haléřích, 20 haléřích, 50 haléřích, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs se státním znakem České a Slovenské Federativní Republiky.
2) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 33/1977 Sb., o vydání mincí po 5 haléřích vzoru 1977. Vyhláška č. 60/1991 Sb.
3) § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.