Vyhláška ze dne 26.3.1993 o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích československé měny a jejich výměně

1.4.1993 | Sbírka:  107/1993 Sb. | Částka:  30/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 60/1991 Sb., 82/1974 Sb.
Pasivní derogace: 79/2003 Sb.
107/1993 Sb.
VYHLÁŠKA
České národní banky ze dne 26.března 1993 o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích československé měny a jejich výměně
Česká národní banka podle § 22 písm. a) a d) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, stanoví:
§ 1
Dnem 12.května 1993 se vydávají do oběhu mince po 10 haléřích vzoru 1993 (dále jen "desetihaléř").
§ 2
(1) Desetihaléř se razí ze slitiny obsahující 990 dílů hliníku a 10 dílů hořčíku. Hmotnost desetihaléře je 0,6 g, jeho průměr 15,5 mm a síla 1,7 mm. Hrana desetihaléře je hladká.
(2) Při ražbě desetihaléře je povolena odchylka směrem nahoru i dolů v hmotnosti 0,1 g, v průměru 0,1 mm a v síle 0,05 mm. Ve složení kovu je při ražbě povolena odchylka směrem nahoru i dolů 0,5 %.
§ 3
(1) Na líci desetihaléře je jako symbol české státnosti český lev. V opise je název státu "ČESKÁ REPUBLIKA" a při spodním okraji mince letopočet ražby. Letopočet ražby je od názvu státu oddělen tečkami. Nad letopočtem ražby je mezi zadníma nohama lva umístěna značka mincovny, která desetihaléř razila.
(2) Na rubu desetihaléře je výrazné označení hodnoty mince číslem "10". Mezi číslicemi hodnotového čísla je při spodním okraji mince umístěna zkratka "h" označující dílčí peněžní jednotku. Na pozadí hodnotového čísla je stylizovaná vodní hladina tvořená sedmi zvlněnými linkami. Autorem návrhu desetihaléře je akademický sochař Jiří Prádler, iniciály jeho jména "JP" jsou umístěny mezi spodní částí číslice "0" a pravým okrajem mince.
§ 4
(1) Platnost mincí po 10 haléřích československé měny 1) se ukončuje dnem 31.července 1993.
(2) Mince uvedené v odstavci 1 vyměňuje v době od 1.srpna do 30.listopadu 1993 Česká národní banka a banky.2)
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.května 1993.
Guvernér:
Ing. Tošovský v.r.
1) Vyhláška federálního ministerstva financí č.82/1974 Sb., o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1974. Vyhláška Státní banky československé č. 60/1991 Sb., o vydávání mincí po 1 haléři, 5 haléřích, 10 haléřích, 20 haléřích, 50 haléřích, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs se státním znakem České a Slovenské Federativní Republiky.
2) § 1 odst. 1 zákona č.21/1992 Sb., o bankách.