Opatření ze dne 19.3.1993 o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách

8.4.1993 | Sbírka:  OP03/93 | Částka:  31/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 119/1992 Sb.
Aktivní derogace: 119/1992 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
OP03/93
OPATŘENÍ VLÁDY
ze dne 2. února 1994, kterýn se vyhlašuje přírůstek spotřebitelských cen za čtvrté čtvrtletí 1993 proti čtvrtému čtvrtletí 1992 podle nařízení vlády č. 186/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti, ve znění nařízení vlády č. 291/1993 Sb., a nařízení vlády č. 244/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti v peněžnictví, pojišťovnictví, investičních společnostech a investičních fondech
Přírůstek spotřebitelských cen za čtvrté čtvrtletí 1993 proti čtvrtému čtvrtletí 1992 činí 18,7 %.
Předseda vlády:
Doc. Ing. Klaus CSc. v.r.