Vyhláška ze dne 4.5.1993 o vydání mincí po 1 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 1 Kčs a jejich výměně

12.5.1993 | Sbírka:  141/1993 Sb. | Částka:  38/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 60/1991 Sb., 131/1961 Sb., 48/1957 Sb., 47/1957 Sb.
141/1993 Sb.
VYHLÁŠKA
České národní rady ze dne 4. května 1993 o vydání mincí po 1 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 1 Kčs a jejich výměně
Česká národní banka podle § 22 písm. a) a d) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, stanoví:
§ 1
Dnem 9. června 1993 se vydávají do oběhu mince po 1 Kč vzoru 1993 (dále jen "koruna").
§ 2
(1) Koruna se razí z oceli, která je po obou stranách i na hraně galvanicky pokovena niklem. Hmotnost koruny je 3,6 g, její průměr 20 mm a síla 1,85 mm. Hrana koruny je vroubkovaná.
(2) Při ražbě koruny je povolena odchylka směrem nahoru i dolů v hmotnosti 0,15 g, v průměru 0,1 mm a v síle 0,13 mm. V obsahu niklu při galvanickém pokovení je při ražbě povolena odchylka směrem dolů 0,5 %.
§ 3
(1) Na líci koruny je jako symbol české státnosti český lev. V opise je název státu "ČESKÁ REPUBLIKA" a při spodním okraji mince letopočet ražby. Nad letopočtem ražby je mezi zadníma nohama lva umístěna značka mincovny, která korunu razila.
(2) Na rubu koruny je výrazné označení hodnoty mince číslicí "1". Pod číslicí je královská koruna. Při okraji mince je v neuzavřeném opise uveden název peněžní jednotky. Slovo "KORUNA" je při levém okraji mince, slovo "ČESKÁ" je při pravém okraji mince. Autorkou návrhu koruny je akademická sochařka Jarmila Truhlíková-Spěváková, iniciály jejího jména "JTS" jsou umístěny pod královskou korunou při spodním okraji mince.
§ 4
(1) Platnost mincí po 1 Kčs1) se ukončuje dnem 30. září 1993.
(2) Mince uvedené v odstavci 1 vyměňuje v době od 1. října 1993 do 31. ledna 1994 Česká národní banka a banky.2)
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1993.
Guvernér:
Ing. Tošovský v.r.
1) Vyhláška ministra financí č. 48/1957 Sb., o vydání mincí 1 Kčs. Vyhláška ministra financí č. 131/1961 Sb., o vydání bankovek po 10 Kčs, státovek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 haléřích nového vzoru. Vyhláška Státní banky československé č. 60/1991 Sb., o vydávání mincí po 1 haléři, 5 haléřích, 10 haléřích, 20 haléřích, 50 haléřích, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs se státním znakem České a Slovenské Federativní Republiky.
2) § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.