Vyhláška ze dne 4.5.1993 o vydání mincí po 5 Kč, o ukončení platnosti mincí po 5 Kčs a jejich výměně

12.5.1993 | Sbírka:  143/1993 Sb. | Částka:  38/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 60/1991 Sb., 61/1966 Sb., 45/1953 Sb.
143/1993 Sb.
VYHLÁŠKA
České národní banky ze dne 4. května 1993 o vydání mincí po 5 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 5 Kčs a jejich výměně
Česká národní banka podle § 22 písm. a) a d) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, stanoví:
§ 1
Dnem 9. června 1993 se vydávají do oběhu mince po 5 Kč vzoru 1993 (dále jen "pětikoruna").
§ 2
(1) Pětikoruna se razí z oceli, která je po obou stranách i na hraně galvanicky pokovena niklem. Hmotnost pětikoruny je 4,8 g, její průměr 23 mm a síla 1,85 mm. Hrana pětikoruny je hladká.
(2) Při ražbě pětikoruny je povolena odchylka směrem nahoru i dolů v hmotnosti 0,15 g, v průměru 0,1 mm a v síle 0,13 mm. V obsahu niklu při galvanickém pokovení je při ražbě povolena odchylka směrem dolů 0,5 %.
§ 3
(1) Na líci pětikoruny je jako symbol české státnosti český lev. Název státu "ČESKÁ REPUBLIKA" je umístěn ve dvou řádcích pod lvem. Pod názvem státu je letopočet ražby a pod ním je umístěna značka mincovny, která pětikorunu razila.
(2) Na rubu pětikoruny je výrazné označení hodnoty mince číslicí "5". Na pozadí číslice je stylizované vyobrazení Karlova mostu s hladinou Vltavy. Nad prvním mostním obloukem zleva je lipový lístek a nad ním, situována zdola nahoru, zkratka peněžní jednotky "Kč". Lipový lístek spolu se zkratkou peněžní jednotky symbolicky znázorňuje jednu z věží Karlova mostu. Autorem návrhu pětikoruny je akademický sochař Jiří Harcuba, iniciála jeho jména "H" je při spodním okraji mince uprostřed.
§ 4
(1) Platnost mincí po 5 Kčs1) se ukončuje dnem 30. listopadu 1993.
(2) Mince uvedené v odstavci 1 vyměňuje v době od 1. prosince 1993 do 31. března 1994 Česká národní banka a banky.2)
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1993.
Guvernér:
Ing. Tošovský v.r.
1) Vyhláška ministra financí č. 61/1966 Sb., o vydání mincí po 5 Kčs a o vydání pamětních stříbrných desetikorun "VELKÁ MORAVA - 1100 LET". Vyhláška Státní banky československé č. 60/1991 Sb., o vydávání mincí po 1 haléři,5 haléřích, 10 haléřích, 20 haléřích, 50 haléřích, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs se státním znakem České a Slovenské Federativní Republiky.
2) § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.