Opatření ze dne 15.7.1993, kterým se stanoví resortní údaje kapitoly 728 sledované v odd. IV účetního výkazu Úč RO 2-04

28.7.1993 | Sbírka:  612/18826/1993 | Částka:  49/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 576/1990 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.