Vyhláška ze dne 10.8.1993 o vydání bankovek po 50 Kč

30.8.1993 | Sbírka:  226/1993 Sb. | Částka:  55/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
226/1993 Sb.
VYHLÁŠKA
České národní banky ze dne 10. srpna 1993 o vydání bankovek po 50 Kč
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:
§ 1
Dnem 6. října 1993 se vydávají do oběhu bankovky po 50 Kč vzoru 1993 (dále jen "bankovka").
§ 2
(1) Bankovka je 64 mm široká a 134 mm dlouhá. Přípustná tolerance v její šířce a délce je plus mínus 1,5 mm. Bankovka je vytištěna na přírodně zbarveném papíru s lokálním stupňovitým vodoznakem a ochranným okénkovým proužkem.
(2) Stupňovitý vodoznak je umístěn na 33 mm širokém nepotištěném okraji bankovky (dále jen "kupón") a tvoří jej portrét svaté Anežky České.
(3) Ochranný okénkový proužek o šířce 1,4 mm je zapuštěn do papíru v kolmém směru k delší straně bankovky po celé její šířce, při pohledu z lícní strany přibližně ve třetině délky bankovky. Na lícní straně bankovky vystupují vždy po 5 mm na povrch papíru části proužku stříbřité barvy v délce 5 mm, na kterých je ve směru zdola nahoru čitelný negativní mikrotext "50 Kč".
(4) Bankovka je opatřena ochrannou soutiskovou značkou v podobě písmene "C", do kterého je vloženo písmeno "S". Její horní část tištěná v šedé barvě je viditelná na lícní straně bankovky nahoře v pravé horní části tiskového obrazce, spodní část tištěná v barvě šedomodré na rubové straně bankovky v levé horní části tiskového obrazce. Celá značka je viditelná z obou stran bankovky v průhledu proti světlu. Při pohledu z rubové strany bankovky je ochranná soutisková značka stranově obrácená.
§ 3
(1) Na líci bankovky je v pravé části tiskového obrazce portrét svaté Anežky České. Je vytištěn tiskem z hloubky v barvě fialové. Jméno "SV. ANEŽKA ČESKÁ" je umístěno ve dvou řádcích nahoře vpravo od portrétu. Je vytištěno rovněž tiskem z hloubky v barvě fialové. V rameni portrétu je umístěna ornamentální plocha pro skrytý obrazec, který při určitém úhlu dopadu světla vytváří tmavé nebo světlé číslo "50". Ornamentální plocha je vytištěna v barvě tmavošedé. Od portrétu vpravo vede souběžně s delšími stranami bankovky sytější pás červené barvy přesahující do 5 mm širokého nepotištěného okraje. Na pásu je shora dolů negativně vyznačeno číslo "50". Vlevo od čísla je na pásu rovněž negativně vyobrazen rostlinný motiv. Pás, číslo i rostlinný motiv jsou tištěny tiskem z plochy. V pravém horním rohu bankovky je hmatová značka pro nevidomé a slabozraké. Značku tvoří tři pod sebou umístěné kroužky o průměru 4 mm, které jsou od sebe vzdáleny 5 mm. Hmatová značka je vytištěna tiskem z hloubky v barvě fialové a tmavošedé. Při spodním okraji bankovky vlevo je drobným písmem vytištěno tiskem z hloubky v barvě fialové jméno autora návrhu bankovky "O. KULHÁNEK INV.", vpravo v barvě tmavošedé jméno autora ryteckého přepisu portrétu "M. ONDRÁČEK SC.".
(2) V levé části tiskového obrazce je ve dvou řádcích umístěn text slovně označující nominální hodnotu bankovky "PADESÁT KORUN ČESKÝCH", pod ním je uveden ve dvou řádcích název emisní banky "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA". Pod názvem emisní banky je faksimile podpisu guvernéra České národní banky. Označení představitele emisní banky slovem "GUVERNÉR" je umístěno pod faksimile jeho podpisu. Letopočet vydání bankovky "1993" je umístěn pod označením představitele emisní banky. Všechny uvedené texty jsou vytištěny tiskem z hloubky v barvě fialové. Na pozadí textů je v barvě červené vyobrazeno planoucí srdce se slzou uprostřed. Planoucí srdce je umístěno v gotické kružbě vytištěné v barvě šedé. Pozadí je vytištěno tiskem z plochy s drobnými ornamentálními, převážně gotickými motivy v podtisku v kombinaci barvy červené s barvou šedou.
(3) V horní části kupónu je vytištěno tiskem z hloubky velké výrazné číslo "50" označující nominální hodnotu bankovky. Číslice jsou vytištěny v barvě šedé, která ve spodní části přechází do barvy fialové, jejich plocha je vyplněna drobným rastrem.
§ 4
(1) Na rubu bankovky je v několika odstínech červené barvy v kombinaci s barvou šedomodrou vytištěno velké ozdobné gotické písmeno "A" s korunkou na pozadí klenby kostela sv. Salvátora, který je součástí komplexu Anežského kláštera. Uvnitř písmene "A" jsou portréty svatého Františka (nahoře) a svaté Kláry (dole). V pravé části tiskového obrazce vede od klenby kostele sv. Salvátora souběžně s delšími stranami bankovky směrem ke kupónu 19 mm široký pás v červené barvě, na kterém je umístěn státní znak České republiky vytištěný rovněž v barvě červené. Státní znak České republiky je shora i zdola ohraničen drobným gotickým ornamentálním motivem, který je vytištěn v barvě šedé. Podtisk v kombinaci červené a šedé barvy je tvořen drobným rastrem. V levém spodním rohu tiskového obrazce je vytištěno v barvě červené číslo "50", plocha jeho číslic je vyplněna drobným rastrem v kombinaci šedé a červené barvy. Souběžně se spodní stranou bankovky je vpravo od čísla "50" umístěn nápis "PADĚLÁNÍ BANKOVEK SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA". Barva nápisu je červená. Při spodním okraji bankovky jsou drobným písmem v barvě červené vytištěny nápisy "(C) ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA" (vlevo) a "THOMAS DE LA RUE AND COMPANY LIMITED" (vpravo). Všechna uvedená zobrazení a texty jsou vytištěny tiskem z plochy.
(2) Označení série bankovky jedním velkým písmenem abecedy a dvojmístným číslem a šestimístné pořadové číslo bankovky je vytištěno ve vodorovném směru vpravo dole pod státním znakem České republiky a ve svislém směru zdola nahoru v polovině kratší strany bankovky při nepotištěném okraji vlevo. Obě označení série a pořadová čísla bankovky jsou vytištěna tiskem z výšky v barvě černé. Číslice vodorovně situovaného pořadového čísla bankovky se směrem zleva doprava zvětšují.
(3) V horní části kupónu je vytištěno tiskem z plochy v barvě červené velké výrazné číslo "50" označující nominální hodnotu bankovky. Plocha číslic je vyplněna drobným rastrem v kombinaci červené a šedé barvy.
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. září 1993.
Guvernér:
Ing. Tošovský v.r.