Opatření ze dne 25.8.1993 o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách

24.9.1993 | Sbírka:  OP13/93 | Částka:  60/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 119/1992 Sb.
Aktivní derogace: 119/1992 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.