Opatření ze dne 20.12.1993 o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách

31.12.1993 | Sbírka:  OP22/93 | Částka:  85/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 119/1992 Sb.
Aktivní derogace: 119/1992 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.