Pokyn ze dne 1.3.1994 k postupu při přechodu z podvojného účetnictví na jednoduché účetnictví z hlediska daně z příjmů fyzických osob

1.3.1994 | Sbírka:  D-72 | Částka:  3/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 586/1992 Sb.
Pasivní derogace: MF-12, 28/78 511/2007-281
D-72
Pokyn
k postupu při přechodu z podvojného účetnictví na jednoduché účetnictví z hlediska daně z příjmů fyzických osob
Referent : Ing. Sedláková,
tel. 2454 2234
Čj:153/7012/1994
V návaznosti na "Opatření, kterým se stanoví postup přechodu z podvojného účetnictví na jednoduché účetnictví podnikatelů", čj.: V/31 390/92, ze dne 29. 12. 1992 (zveřejněno ve Finančním zpravodaji č.12/1992) se postupuje pro účely daně z příjmů fyzických osob takto:
1. Pohledávky a závazky za období, v němž se vedlo podvojné účetnictví, které budou proplaceny v období, ve kterém se vede jednoduché účetnictví, se vyloučí ze základu daně z příjmů tohoto období a to :
a) závazky zvýší základ daně,
b) pohledávky sníží základ daně z příjmů.
Uvedené ustanovení se nevztahuje na :
a) poskytnuté zálohy na investiční majetek,
b) závazky z titulu pořízení investičního majetku a cenných papírů,
c) dohadné položky pasívní vztahující se k investičnímu majetku,
d) přijaté a poskytnuté půjčky včetně úvěrů,
e) pohledávky a závazky ke státnímu rozpočtu ve vztahu k investičním dotacím a daním, které nejsou výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
2. Stav zásob za rok, ve kterém se vedlo podvojné účetnictví sníží základ daně z příjmů zdaňovacího období, ve kterém se vede jednoduché účetnictví.
Ředitel odboru 15:
Mgr.P. Pelech, v.r.