Opatření ze dne 10.2.1994, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1994

21.3.1994 | Sbírka:  OP05/94 | Částka:  15/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 278/1992 Sb.
Aktivní derogace: OP17/93
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.